Een mooie glimlach is uw visitekaartje

MOOIE TANDEN DAAR KOMT EEN HOOP BIJ KIJKEN

BEHANDELINGEN

Onze praktijk heeft een unieke werkwijze, namelijk een behandeling met een zo min mogelijk ingrijpende aanpak. Dit betekent dat we alles wat gezond is intact laten en dat wat behandeling nodig heeft zo natuurgetrouw mogelijk proberen te herstellen. Het is altijd ons doel om gezonde, natuurlijk ogende en mooie tanden te creëren, die een leven lang mee kunnen gaan.

 

Ons behandelingswijze is er echter niet op gericht om "alleen" maar een mooi resultaat te creëren, het moet ook biologisch, duurzaam en functioneel zijn. Deze combinatie is ideaal voor een prachtig en sterk gebit.

 

Tijdens en na uw eerste consult zullen wij alle stappen en mogelijkheden uitvoerig met uw doornemen voordat we met uw behandeling gaan beginnen.

 

Na de behandeling krijgt u ook altijd een persoonlijk advies mee.

 

Wij willen u graag vertellen hoe u uw gebit en uw glimlach voor altijd prachtig, maar ook functioneel kunt houden om zo te voorkomen dat het oude probleem weer optreedt. Wij waarderen het zeer als we samen met u kunnen werken aan uw goede tandzorg.

 

Het mooie van onze praktijk is dat we alle tandheelkundige disciplines onder één dak hebben, begeleid door zeer deskundige maar ook ervaren medewerkers.

 

Indien er sprake is van een verwijzing via uw eigen tandarts, werken we natuurlijk samen aan het totaalresultaat van uw mondzorg.

 

Onderstaande expertises zijn in onze praktijk aanwezig.

 

ESTHETISCHE TANDHEELKUNDE

Ieder behandelingsproces voor esthetische tandheelkunde is uniek omdat het afhankelijk is van uw persoonlijke gebitssituaties. Voor het juiste resultaat, analyseren wij uw huidige mond- situatie en bekijken samen met u naar de meest optimale oplossing.  Vooraf nemen wij met u alle mogelijkheden door, zodat u een compleet beeld heeft.

 

Samen met u stellen we vervolgens een behandelplan op, gebaseerd op uw wensen maar ook op wat binnen de mogelijkheden van uw gebitssituatie past.

 

In de esthetische tandheelkunde wordt gebruikt gemaakt van implantaten, facings, kronen, wortelkanaalbehandelingen, orthodontie, tandvleescorrecties en het bleken van tanden. Deze technieken brengen het overeenkomstig esthetische beeld weer terug in uw gebit.

 

Door ook te achterhalen hoe bepaalde problemen in het gebit zijn ontstaan, kunnen wij u de meest duurzame oplossingen en behandelingen voorstellen.

Ook kunnen wij u een goed preventie programma bieden.

 

Esthetische tandheelkunde verschilt ten opzichte van de cosmetische tandheelkunde, waar eigenlijk alleen de tanden een ander aanzien krijgen.

 

 

 

COSMETISCHE TANDHEELKUNDE

Cosmetische tandheelkunde is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Ook als totaal pakket met andere cosmetische technieken is deze vorm van tandheelkunde enorm gegroeid in populariteit. Natuurlijk onder invloed van mode, uiterlijke verfraaiing maar ook als noodzakelijk instrument in een maatschappij waar de look en image een belangrijke rol speelt.

Iemand met een prachtig gebit en stralende lach

vergroot gemakkelijk zijn positie in het persoonlijk of zakelijk contact.

 

Ondanks dat het natuurlijk niet alleen gaat om uiterlijke kenmerken kunnen wij niet ontkennen dat deze aspecten wel degelijk invloed hebben.  Of het nu gaat om afgebroken, scheve, versleten of verkleurde tanden, lelijke kronen of spleetjes,  we kunnen ons er vaak ongemakkelijk over voelen.

 

Om uw tanden weer te laten schitteren, kunnen wij u alle denkbare oplossingen aanbieden. Zo heeft u van te voren een ruime keuze

voor een voorspelbaar en duurzaam resultaat.

 

 

 

IMPLANTOLOGIE

Wij krijgen in onze praktijk  vaak te maken met mensen voor wie verlies van tanden of kiezen een regelrechte nachtmerrie is. Implantaten vormen dan de meest natuurgetrouwe en duurzame oplossing.

 

Een implantaat is eigenlijk een kunstwortel die operatief wordt aangebracht in het kaak gedeelte ( bot ) waar natuurlijke tanden of kiezen ontbreken. Een implantaat kunt u vergelijken met de eigenlijke tandwortel. Het implantaat wordt geplaatst in het kaakbot en dient daarmee als basis voor verdere constructie om een nieuwe tand of kies te dragen die verloren is gegaan door trauma, tandvlees- of wortelkanaalontsteking.

 

Hoe gaat het behandelingsproces?

 

Voordat wij overgaan tot het plaatsen van het implantaat, voeren we eerst een uitvoerige tandheelkundige en esthetische analyse uit. Aan de hand van een 3D opname met onze Gendex Conebeam apparatuur wordt de 'kwaliteit' van het kaakbot uitvoerig bekeken en bepalen we de algemene gezondheid en esthetiek van het gebit. Zowel op basis hiervan, als van uw persoonlijke wensen, stellen wij een behandelplan op.

 

Bij de implantatie, wordt het tandvlees onder plaatselijke verdoving losgemaakt om het kaakbot bloot te leggen. Vervolgens wordt er een gaatje geboord waarin het implantaat kan worden geplaatst.

 

Mocht er echter niet voldoende bot aanwezig zijn dan kan er kunst- bot worden toegevoegd om het implantaat zijn volledige draag vermogen te geven. Na de plaatsing van het implantaat wordt het tandvlees weer in model gebracht en eventueel gehecht. Een week later wordt de hechting verwijderd, dit is in de meeste gevallen een pijnloze ingreep.

 

Het mooie van een implantaat  is dat ze de oorspronkelijke tandwortel vervangt. Hierdoor kan een nieuwe tand er op een duurzame manier op worden geplaatst,  Aan de buitenkant is niet te zien dat het gaat om een kunsttand op een kunstwortel, wat dan ook uw natuurgetrouwe uitstraling hersteld.

 

Mooie en gezonde tanden vormen een onmisbaar onderdeel van onze persoonlijke uitstraling. Ze geven u zelfvertrouwen en een stralende lach. Met een gezond gebit kunt u gewoon kauwen, met smaak  eten, duidelijk en enthousiast spreken, en dat met een zeker gevoel.

 

Een op een implantaat gedragen constructie hersteld tevens uw natuurlijk kauw vermogen en voorkomt dat uw kaak slinkt. Deze verbetering heeft daarbij ook  betekenis voor uw algehele gezondheid.

 

In principe kunnen implantaten, als ze goed worden onderhouden, een leven lang meegaan. Conform de normale tanden is een noodzakelijke mondhygiëne

natuurlijk van belang, Ons preventie programma kan u hierbij helpen.

 

 

PROTHETISCHE TANDHEELKUNDE

Het leven laat haar sporen na ook op onze tanden. Ongevallen en aandoeningen aan tanden en tandvlees kunnen leiden tot tandverlies.

 

Bij gedeeltelijke tandverlies:

 

Wanneer u enkele tanden of kiezen moet missen, kunnen wij voor u een gedeeltelijke (partiële) prothese maken ter vervanging van deze ontbrekende elementen. Dat kan met een plaatje of een frame. Beiden zijn uitneembaar en moeten worden gereinigd door deze uit de mond te nemen.

 

Het verschil zit hem in de uitvoering. Een plaatje is van kunststof en ligt op de kaak. Het frame heeft een metalen basis waarop de tanden/kiezen geplaatst zijn en waar haakjes (ankers) om de eigen kiezen voor houvast zorgen.

 

Een frame bestaat eveneens met precisie-verankering. De haakjes worden dan weggewerkt in kronen en met behulp van onzichtbare drukknopjes zit het frame dan nog beter vast. Het frame zit dus vaster, maar heeft zichtbare haakjes. Het plaatje zit losser maar is ook een stuk voordeliger. Een voordeel van een frame is dat het minder schadelijk is voor de rest van de tanden en kiezen in vergelijking met een plaatje.

 

In onze praktijk wordt echter altijd eerst onderzocht of u gebit kan worden hersteld middels implantaten, maar er zijn ook situaties denkbaar dat dit niet haalbaar blijkt te zijn.

 

Bij volledige tand verlies:

 

Een volledige prothese of een kunstgebit moet esthetisch goed en mooi worden gemaakt , maar het vastzitten is minstens zo belangrijk. Een prothese wordt gemaakt  in samenwerking met een onze eigen tandtechnicus. In onze praktijk heeft Okke Kamps een grote affiniteit met de prothetische tandheelkunde, hij heeft daarvoor een uitgebreide opleiding gevolgd. In principe voert hij samen met de tandarts alle prothetische behandelingen uit.

 

Tandprothetist en tandtechnicus Okke Kamps is een specialist op het gebied van kunstgebitten. Met veel aandacht voor uw persoonlijke wensen voert hij een prothese behandeling uit waarbij hij de tandtechniek geheel in eigen beheer blijft.

 

In een teambenadering wordt gekeken of implantaat ondersteuning hierbij gewenst en nodig is. Indien een gebit niet goed vastzit kan een klikprothese worden gemaakt.

 

In de kaak worden dan enkele implantaten geplaatst door ons gespecialiseerde implantoloog,  waar uw gebit dan op vast’klikt’. Deze behandeling kan volledig uitgevoerd worden onze praktijk.

 

Bij mensen waar hun eigen gebit niet meer te behouden is, kan een zogenaamde immediaat prothese gemaakt worden. Dit is een ingrijpende behandeling waarbij de kiezen worden getrokken, gevolgd door een rustperiode van 2-3 maanden. Daarna wordt de prothese gemaakt. In de laatste fase worden de tanden getrokken en de prothese direct geplaatst. U bent zo nooit tandenloos. In de dagen/weken daarna wordt u regelmatig gecontroleerd en volgen eventuele aanpassingen. Na 3 maanden wordt de prothese voorzien van een definitieve laag.

 

 

RESTAURATIEVE TANDHEELKUNDE

Niet alleen het creëren van een gezond gebit is belangrijk, maar even belangrijk is het herstellen van de vorm, esthetiek en functie van uw bestaande gebit.

 

Tijdens en na uw eerste consult zullen we alle mogelijkheden uitvoerig met uw doornemen voordat we met de behandeling gaan beginnen. Uw persoonlijke wensen staan natuurlijk altijd voorop.

 

Hoe gaat het behandelproces?

 

Net als bij esthetische tandheelkunde is de behandelingswijze zeer persoonlijk. Ieder behandelproces voor restauratieve tandheelkunde is uniek omdat het afhankelijk is van uw eigen gebitssituatie.

 

Wij kijken als eerste naar het gehele plaatje van uw gebit, dat wil zeggen: mond, gebit, kauwspieren, kaakgewricht en aangezicht. We richten ons dus niet alleen maar op het gelokaliseerde probleem in het gebit , maar zijn geïnstrueerd in het complete beeld.

 

In de restauratieve tandheelkunde wordt gebruikt gemaakt van alle disciplines uit de tandheelkunde. Van cosmetische en esthetische tandheelkunde tot porseleinen of composiet facings, implantaten, orthodontie en endotonologie (wortelkanaalbehandelingen).

 

Door te begrijpen hoe bepaalde problemen in het gebit zijn ontstaan, kunnen wij u de meest duurzame oplossingen en behandelingen aanbieden. Het belangrijkste doel van restauratieve tandheelkunde is natuurlijk om u een prachtig en gezond gebit te geven dat gemakkelijk te onderhouden is.

 

 

MONDCHIRURGIE

Mondchirurgie of wel Dento-alveolaire chirurgie.

 

Chirurgische ingrepen die plaatsvinden ter plaatse van de boven- en onderkaak, en dan met name het deel van de kaak waar de tanden en kiezen zich bevinden wordt dento-alveolaire chirurgie genoemd. Te denken valt aan het verwijderen van b.v. verstandskiezen, het verwijderen van een wortelrest in de kaak of het uitvoeren van een wortelpuntbehandeling.

 

Bij een complexe situatie verwijst de tandarts vaak door naar de chirurgische behandelaar in het ziekenhuis.

 

Bij Cox Tandzorg kunnen deze behandelingen echter ook deskundig worden uitgevoerd en zelfs met aanzienlijke voordelen.

 

Waarom mondchirurgie bij  COX TANDZORG en niet in een ziekenhuis:

 

Financieel gezien zijn de kosten voor een wortelpuntbehandeling of verstandskies verwijdering ten laste van uw aanvullende verzekering.  In het ziekenhuis komen deze ten laste van uw basisverzekering. Maar in de basisverzekering komt het eerst ten laste van uw eigen risico.

 

Los van dit financieel voordeel zijn er uiteraard ook voordelen in de behandeling.

 

Wij nemen uitgebreid de tijd en werken met de modernste technologieën. Verder is er in onze relatief kleine organisatie veel ruimte voor persoonlijke aandacht en goede bereikbaarheid. Zo krijgt u een telefoonnummer mee van uw behandelaar waarop deze dag en nacht bereikbaar is voor mogelijke nazorg.

 

Tijdens een eerste bezoek zal de behandelaar (meestal) op verwijzing van de tandarts het plan met u bespreken en uw algemene gezondheid in kaart brengen.

Hierna wordt een afspraak gemaakt voor de behandeling. In enkele gevallen kan de behandeling direct tijdens het eerste bezoek plaatsvinden.

 

In het geval van angstige patiënten nemen wij extra de tijd om u zo goed mogelijk te helpen.

 

 

WIJ HEBBEN ALLES ONDER ÉÉN DAK VOOR EEN DESKUNDIGE CHIRURGISCHE INGREEP

 

COMPLEXE GEBITS PROBLEMEN

Bij Cox kunt u ook terecht voor complexe gebitsproblemen.

 

Wanneer u al jaren lang rondloopt met schaamte voor het gebit en terugkerende gebitsproblemen ervaart, dan is een goede totaalaanpak wenselijk.

De kwaliteit van het gebit heeft grote invloed op uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Ook geeft een goed gebit zelfvertrouwen wat een grote invloed kan hebben op hoe andere tegen u aankijken. Uw beeld maar ook uw zelfbeeld kan vaak grote maatschappelijke gevolgen hebben, b.v. bij het verkrijgen van werk.

 

Een gebitsrenovatie kan bij Cox deskundig worden uitgevoerd.

 

Complexe gebits situaties bespreken wij altijd met ons "Super Behandel Team",

zodat wij vanuit verschillende disciplines bekeken, voor u de best mogelijke oplossing  kunnen vinden.

 

Wij zijn er van overtuigd dat wij daarmee een grote bijdragen kunnen leveren aan uw gezondheid en persoonlijke welzijn.

 

Vraag vrijblijvend een gesprek aan bij onze praktijk

wij  nemen graag de tijd voor u.

 

 

 

 

SAMEN ZORGEN WIJ DAT UW BEZOEK AAN

ONZE PRAKTIJK OPTIMAAL VERLOOPT

 0481 - 461736

balie@coxtandzorg.nl

Contact

Vestiging

Openingstijden

Cuperstraat 3

6681 AR Bemmel

Maandag t/m Vrijdag

8.30 - 16.30

Tijdens de pauze is er voor spoedgevallen altijd een tandarts aanwezig

pauze

12.15 - 13.00

Kwaliteitswaarborg

Coxtandzorg levert haar diensten met diverse duurzaamheids certificaten en met kwaliteitswaarborging

Praktijkregels

Belangrijk

News